Elkaar

Elkaar

We leren van en met elkaar! Wij werken in alle groepen met coöperatieve werkvormen. Coöperatief leren is een ander woord voor 'samenwerkend leren'. Een manier van leren waarbij het draait om het leren van en met elkaar volgens duidelijke afspraken. De opdrachten die de kinderen krijgen zijn zo ingericht dat leerlingen afhankelijk van elkaar zijn om de activiteit goed uit te voeren, ieders inzet is nodig. De praktijk leert dat deze manier van leren leidt tot betere resultaten. Ieder kind is hierbij verantwoordelijk voor zijn taak en rol.