Leerlingenraad

Leerlingenraad

Wij installeren ieder jaar een nieuwe leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit groepsvertegenwoordigers. Vanaf groep 4 kiest elke groep aan het begin van het schooljaar een vertegenwoordiger. De kinderen geven zelf de onderwerpen aan die zij willen bespreken aan. De leerlingenraad vergadert ongeveer 1 x in de zes weken met de leerkracht die de leerlingenraad begeleidt. De kinderen van de leerlingenraad bespreken de onderwerpen in hun eigen klas en brengen verslag uit aan de groepen 1/2, 3 en groep 3. Bij sommige activiteiten is ook de ouderraad betrokken, zodat bij de organisatie van allerlei gebeurtenissen en evenementen op school de  kinderen en de ouders meedenken.