Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit een onafhankelijke groep ouders en teamleden. Beide geledingen zijn gekozen uit de groep die ze vertegenwoordigen. Door middel van de MR hebben ouders en team medeverantwoordelijkheid voor de wijze waarop de school wordt bestuurd. Globaal heeft de MR de volgende taken:

  • Bevorderen dat iedereen een gelijke behandeling krijgt.
  • Overleg voeren over het beleid en het functioneren van de school.
  • Bevorderen van openheid en openbaarheid.
  • Aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn.

De MR ouder geleding bestaat uit:

Eline Noppen

Rene Dekker

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via de mail: mr@egelantier.asg.nl.

Maar u kunt de MR oudergeleding natuurljik ook aanspreken.