Omgeving

Omgeving

Wij vinden het belangrijk dat kinderen bewust zijn van de omgeving waarin zij opgroeien. Om de kinderen actief hierbij te betrekken, houden we bijvoorbeeld wekelijks samen het schoolplein schoon. De groepen 1-4 doen dit samen met een bovenbouwgroep. Zo leren kinderen o.a. dat je zorgvuldig met je omgeving moet omgaan. Om dit te ondersteunen scheiden we ons afval en kunnen batterijen en inktpatronen bij ons ingeleverd worden. Daarnaast versturen wij alle post via de ouderportal en hoeven wij geen papieren brieven meer te versturen. Ook hebben we ieder jaar een groot schoolproject waarbij natuur-  en milieu educatie een belangrijke rol speelt.