Resultaten

Resultaten

De ontwikkeling van uw kind houden we via het dagelijks werken in de klas, toetsen en een leerlingvolgsysteem nauwlettend in de gaten. Natuurlijk is elk kind anders en heeft elk kind een ander niveau. Bij de toetsen van het leerlingvolgsysteem gaat het ons er om dat een kind voldoende heeft bijgeleerd sinds de vorige meting. De resultaten geven ook inzicht in wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Ons streven is een continue ontwikkeling waarin kinderen een actieve rol vervullen in hun eigen leerproces.

We zijn trots op de resultaten van onze leerlingen bij de CITO Eindtoets. Voor het 4e jaar op rij scoren de leerlingen van onze school ruim boven het landelijk gemiddelde.