Structuur

Structuur

Een veilig klimaat met duidelijke regels en afspraken voor iedereen zijn belangrijke voorwaarden voor de leerlingen om tot leren te komen. Wij hanteren in alle groepen de regels van de Kanjertraining. Respect en waardering voor een ieder zijn belangrijke waarden op De Egelantier. Binnen een vertrouwde en structuurvolle omgeving willen wij de leerlingen ondersteunen in hun ontwikkeling. Het zelfstandig leren werken en samen kunnen werken zijn belangrijke middelen om deze doelen voor een ieder te realiseren.