Team

Het team

Het team bestaat uit groepsleerkrachten, de vakleerkracht bewegingsonderwijs, de intern begeleider (ib-er), een ict-er die zorgdraagt voor alle zaken die met ICT te maken hebben,  een administratief medewerker , een conciërge , en de directie.