Uitgangspunten

Ons motto is: “ Bewust, actief en betrokken”.

Samen met de leerlingen, ouders en team vormt OBS De Egelantier een werk- en leergemeenschap waar de inbreng van iedereen  gewenst is en gewaardeerd wordt. Door vertrouwen in de ontwikkelkracht van de leerlingen en de inbreng van ouders en team vormen wij voor de leerlingen een veilige basis waarbinnen optimale ontplooiing mogelijk is. Wij maken de leerlingen bewust van hun eigen kracht, talenten en de omgeving, zodat ze hier een actieve rol kunnen vervullen. De Kanjertraining ondersteunt de leerlingen daarbij. Daardoor zijn zij betrokken bij elkaar, hun resultaten, onze school en de omgeving.

Wij benutten elkaars mogelijkheden en inbreng en bundelen alle beschikbare kwaliteiten voor de ontwikkeling van de leerlingen op onze school. Door het werken met de leerlingenraad en de participatie van ouders wordt de school met elkaar vorm gegeven. Wij bevorderen duurzaam gedrag door milieu sparend te werken. Waar mogelijk gaan we met de fiets op kamp en excursies. Ook leren wij de leerlingen verantwoord met hun leefomgeving om te gaan. Naast de cognitieve ontwikkeling worden ook de sociaal emotionele ontwikkeling en de vaardigheden om te leven in een snel veranderende wereld gestimuleerd.