Verantwoordelijkheid

We leren met behulp van de Kanjertraining dat de leerlingen samen verantwoordelijk zijn voor het welbevinden van iedereen waar ze mee samenwerken en samen spelen. Daarnaast leren we de leerlingen zorg te dragen voor hun leefomgeving, o.a. door het zorgvuldig leren omgaan met  de materialen en door het samen schoonhouden van het schoolplein. We leren de leerlingen dat zij kunnen bijdragen aan de zorg voor het milieu, door met de fiets op excursie te gaan (naar kamp in groep 7 en 8), en door het sparen van batterijen en inktpatronen.