Vervolgonderwijs

Vervolgonderwijs

We streven als school naar de beste resultaten voor onze leerlingen en daarbij hoort een passend advies voor het voortgezet onderwijs. Eind groep 6, bij het laatste rapport, wordt voor de eerste keer het voorlopig uitstroomadvies met de ouders besproken. Dit zal bij de rapporten van groep 7 nogmaals met u worden doorgenomen. Als uw kind in groep 8 zit volgt er in november een laatste voorlopig uitstroomadvies en halverwege de maand februari krijgt u dan het definitieve advies voor uw kind voor het vervolgonderwijs.