Ons onderwijs

Ons onderwijs

Wij willen onze leerlingen toerusten met de basisvaardigheden. Door ons onderwijs willen wij de leerlingen de mogelijkheden bieden om met een open hart en een kritisch verstand hun toekomst aan te kunnen. Ook alle aspecten om de kinderen weerbaar te maken komen aan bod. Naast de intellectuele ontwikkeling worden de sociaal emotionele, de fysieke en de creatieve mogelijkheden van de kinderen tot ontplooiing gebracht.