Gebouw

Het gebouw

Ons gebouw is makkelijk in de wijk te herkennen door de ronde vorm. De leslokalen bevinden zich allemaal aan de buitenkant. Daardoor zijn alle lokalen erg licht en is ieder lokaal anders van grootte en indeling. In het midden van de school is de arena gesitueerd, dit is het hart van de school, waar we samen kijken naar opvoeringen en presentaties en vieringen organiseren. De vorm van het gebouw is ook terug te zien in ons logo; de ronde vorm met de trapeziums van de lokalen, die van klein naar groot opgebouwd zijn, waarbij de verschillende vlakken overlappen. Het trapezium verwijst naar beweging, kracht en toont ontwikkeling en onderlinge samenwerking. De ruimte die bij de kleinste en grootste is open gebleven symboliseert het gericht zijn op de omgeving.