Het partnerschapsteam

Het partnerschapsteam

Sinds het cursusjaar 2015-2016 heeft De Egelantier een partnerschapsteam, waarin zowel ouders als teamleden zitting hebben. Het vormgeven van educatief partnerschap is een van de zaken waar zij zich mee bezig houden. Zij hebben bijvoorbeeld het inititiatief genomen voor de jaarlijkse "Gezonde week".  Tijdens deze week is er veel aandacht voor gezond eten en drinken en voor bewegen. In de 'Gezonde week' september 2017  hebben de kinderen bijvoorbeeld een lach workshop en een hockey clinic gevolgd.

Ook is er oudertevredenheidsonderzoek besproken en hebben ze actiepunten geformuleerd.

Recent heeft het partnerschapsteam aangegeven dat zij de regels in de school graag meer zichtbaar willen zien.

We stellen de inbreng van het partnerschapsteam erg op prijs.

 

 

.